Kinderek - Centrum Zabaw Dla Dzieci - KLIENT INDYWIDUALNY - Regulamin
<a href="http://kinderek.com.pl/news,64,nowa-strefa-zabaw-kinderek.html" target="_self" title="Nowa Strefa zabaw Kinderek"><div class="newsik"><h1>Nowa Strefa zabaw Kinderek</h1><p>Powracamy do zabawy po całym roku nieobecności. W trosce o Państwa komfort przygotowaliśmy i oddaliśmy do Państwa dyspozycji nowy budynek, w kt&oacute;rym znajduje się strefa zabaw Kinderek oraz kawiarnia-lodziarnia Nova Lodova. Stworzyliśmy budynek nowoczesny, w pełni wentylowany i klimatyzowany. Postawiliśmy zar&oacute;wno na komfort rodzica, jak i dziecka. W obiekcie znajduje się pok&oacute;j mamy z dzieckiem, komfortowa kawiarnia dla rodzic&oacute;w, sala zabaw dla maluszk&oacute;w oraz duża sala z pięciopiętrową konstrukcją do zabaw i trampolinami. Zapraszamy</p></div></a> <a href="http://kinderek.com.pl/news,63,strefa-zabaw-kinderek-otwarta.html" target="_self" title="Strefa zabaw Kinderek otwarta"><div class="newsik"><h1>Strefa zabaw Kinderek otwarta</h1><p>Zapraszamy do zabawy:</p>
<p>pn-pt 12-20</p>
<p>sb,ndz 11-20</p></div></a> <a href="http://kinderek.com.pl/news,62,wymarzone-przyjecia-urodzinowe-.html" target="_self" title="WYMARZONE PRZYJĘCIA URODZINOWE "><div class="newsik"><h1>WYMARZONE PRZYJĘCIA URODZINOWE </h1><p>Pragniemy przedstawić Państwu ofertę przyjęć urodzinowych. Dla każdego dziecka dzień urodzin to bardzo ważna i długooczekiwana chwila. Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia, a urodzinki będą z pewnością niezapomniane i udane&nbsp;</p></div></a>

NEWSLETTER

Dopisz się, aby otrzymywać
najświeższe wiadomości.

KLIENT INDYWIDUALNY - Regulamin

REGULAMIN STREFY ZABAW „KINDEREK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z strefy zabaw Kinderek
  2. Przed wejściem na teren strefy zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem usług.
  3.  Wejście na teren strefy zabaw oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z STREFY ZABAW

  1. Strefa Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 10 roku życia.
  2. W trakcie pobytu dziecko pozostaje pod opieką swojego Rodzica/Opiekuna prawnego oraz korzysta z atrakcji pod jego nadzorem.
  3. Rodzic/opiekun prawny może wejść z dzieckiem do Strefy Zabaw, z tym że korzystanie z urządzeń możliwe jest tylko dla dzieci.
  4. Rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przy wejściu do Strefy Zabaw. Osoby korzystające z strefy Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie Strefy.
  5. Ze względów bezpieczeństwa wejście do Strefy Zabaw możliwe jest tylko w skarpetkach antypoślizgowych.
  6. Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Strefą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.

10.  Na terenie Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

11.  Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu Zabaw urządzeń i przyrządów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

12.   Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

• popychania innych dzieci,

• bójek

• wyrzucania piłeczek z basenu,

• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,

• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),

• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,

• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,

• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,

• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw.

13.  Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.

14.  Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4-go roku życia.

15.  W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.

16.  Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach w części kawiarnianej.

17.  W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.

18.  Kawiarnia Nova Lodova oraz jej pracownicy nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Strefy Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność jego Rodzica/Opiekuna prawnego.

19.   Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

OPŁATY

21.  Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się przy kasie w kawiarni.

22.  Przy zakupie towarów w kawiarni Nova Lodova klient otrzymuje bilet wstępu z kodem kreskowym. Jeden bilet jest równoznaczny z wstępem dla jednego dziecka.

23.  Bilet jest ważny tylko w dniu jego wydrukowania i można go aktywować najpóźniej w ciągu 30 min od dokonania zakupu towarów.

25.  W przypadku wpuszczenia dziecka do Strefy Zabaw i zgubienia biletu z kodem kreskowym rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 100 zł.

26.  W przypadku wpuszczenia na jeden bilet większej ilości dzieci rodzic  zobowiązany będzie uiścić opłatę za bilet wstępu w wysokości 100 zł za dziecko.

27.   Za bilet niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny zakupionego w kawiarni towaru.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

28.  Właściciel kawiarni Nova Lodova ani jej pracownicy  nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione w Strefie Zabaw bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z atrakcji.

29.  Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Placu Zabaw, w szczególności powstałe w wyniku:

- korzystania ze Strefy Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z Regulaminem;

- korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;

- niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;

- pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;

- niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze Strefy Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń;

- niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu;

30.  Właściciel Strefy Zabaw Kinderek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Strefy Zabaw. 

32.  Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

33.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34.  Właściciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Strefy Zabaw, wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.

35.  Na terenie Placu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką 

36.   Powyższy regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.kinderek.com.pl

 

  

REGULAMIN STREFY MALUCHA

1.Strefa malucha przeznaczona jest dla dzieci do 5 roku życia.

2.W trakcie zabawy dziecko pozostaje pod opieką swojego Rodzica/Opiekuna prawnego oraz korzysta z atrakcji pod jego nadzorem.

3. Przed wejściem do Strefy malucha należy zdjąć obuwie. Zabawa odbywa się w skarpetkach.

4. Korzystanie z Strefy malucha oraz znajdujących się na jej terenie urządzeń oraz przyrządów jest bezpłatne dla klientów kawiarni Nova Lodova w przypadku dokonania zakupu towarów.  W pozostałych przypadkach korzystanie z Strefy malucha pozostaje płatne.

5. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach w części kawiarnianej.

6. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.

7. Kawiarnia Nova Lodova oraz jej pracownicy nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Strefy malucha. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność jego Rodzica/Opiekuna prawnego.

8. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Strefy zabaw.

  

GALERIA
WIRTUALNA WYCIECZKA
AKTUALNOŚCI

Toruń, ul. Chrobrego 93
Tel. 503-090-135
e-mail: kinderek@kinderek.com.pl

Znajdź nas na facebook