Kinderek - Centrum Zabaw Dla Dzieci - GRUPY - Regulamin
<a href="http://kinderek.com.pl/news,10,mega-promocja-urodzinowa.html" target="_self" title="MEGA PROMOCJA URODZINOWA"><div class="newsik"><h1>MEGA PROMOCJA URODZINOWA</h1><p><span style="font-size: large;">URODZINY OD PON-CZW ZA <strong>309</strong> Z? DLA <strong>17</strong> DZIECI</span></p></div></a> <a href="http://kinderek.com.pl/news,59,nowe-atrakcje-dla-maluszk--w-.html" target="_self" title="NOWE ATRAKCJE DLA MALUSZK??W "><div class="newsik"><h1>NOWE ATRAKCJE DLA MALUSZK??W </h1><p>Specjalnie z my??l? o najm??odszych klientach uruchomili??my dwie salki malucha z nowymi atrakcjami!!! Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdj??;-)</p></div></a> <a href="http://kinderek.com.pl/news,14,ca-y-dzie---zabawy-ju---od-14-pln-!!!!.html" target="_self" title="CA?Y DZIE?? ZABAWY JU?? OD 14 PLN !!!!"><div class="newsik"><h1>CA?Y DZIE?? ZABAWY JU?? OD 14 PLN !!!!</h1><p>&nbsp;Oferta obowi?zuje od pn-pt. Zapraszamy</p></div></a>

NEWSLETTER

Dopisz się, aby otrzymywać
najświeższe wiadomości.

GRUPY - Regulamin

Regulamin wej??? grupowych

 1. Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkó?? oraz instytucji sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do 13 roku ??ycia.
 2. Oferta przeznaczona jest dla grup, które obejmuj? minimum 15 dzieci.
 3. Oferta wa??na jest od poniedzia??ku do pi?tku w godz. 8.00- 14.00
 4. Opiekunowie wchodz? na teren obiektu bezp??atnie.
 5. Kawa gratis dla opiekunów w ilo??ci przypadaj?cej 1 na 8 dzieci.
 6. Na ka??d? rozpocz?t? dziesi?tk? dzieci musi przypada? jeden doros??y opiekun.
 7. Organizator grupy jest zobowi?zany do zapewnienia opiekunów w ilo??ci stosownej do ilo??ci oraz wieku dzieci.
 8. Przed rozpocz?ciem zabawy opiekunowie grupy zobligowani s? do podania dok??adnej liczby dzieci oraz nabycia biletów wst?pu.
 9. Rozliczenie za pobyt nast?puje na podstawie rzeczywistej ilo??ci przyby??ych dzieci w dniu przyjazdu.
 10. Uczestnikom zabawy oprócz atrakcji g??ównych, przys??uguje tak??e nielimitowany oraz bezp??atny dost?p do wszystkich atrakcji Kinderka.
 11. Przed wpuszczeniem dzieci na teren placu zabaw, animator omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji, a nast?pnie kierownik grupy sk??ada podpis pod regulaminem.
 12. Dopuszcza si? spó??nienie do 15 minut. Przekroczenie tego limitu spowoduje rozpocz?cie naliczania czasu pobytu.
 13. Obowi?zuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewn?trz.
 14. Uczestników zabawy oraz opiekunów obowi?zuje g??ówny regulamin Centrum Zabaw Kinderek

 ??yczymy udanej zabawy

GALERIA
WIRTUALNA WYCIECZKA
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy codziennie:
poniedzia??ek - pi?tek godz. 12.00 - 20.00
sobota, niedziela 10.00 - 20.00

Toru??, ul. Chrobrego 93
Tel. 503-090-135
e-mail: kinderek@kinderek.com.pl

Znajdź nas na facebook